22/12/13

Anastasiya shpagina - celebixy

Anastasiya shpagina - celebixy​Anastasiya Shpagina is an Ukraine​’​s Real-​Life Anime Girl​

Anastasiya shpagina - celebixy


http://celebixy.pl/anastasiya-shpagina-17718

Tags: ​Anastasiya Shpagina, Ukraine, Real-​Life Anime Girl​, Kenova, human Barbie doll, Russia, human, Barbie, doll

Source: http://celebixy.pl/anastasiya-shpagina-17718

Reaksi: