17/02/14

Real-Life Anime Doll: Anastasiya Shpagina, or “Fukkacumi”

Real-Life Anime Doll: Anastasiya Shpagina, or “Fukkacumi”​Anastasiya Shpagina is an Ukraine​’​s Real-​Life Anime Girl​

Real-Life Anime Doll: Anastasiya Shpagina, or “Fukkacumi”


http://trendsandtribulations.com/tag/anastasiya-shpagina/

Tags: ​Anastasiya Shpagina, Ukraine, Real-​Life Anime Girl​, Kenova, human Barbie doll, Russia, human, Barbie, doll

Source: http://trendsandtribulations.com/tag/anastasiya-shpagina/

Reaksi: